Konsultacja i raport pisemny

Rozbudowana wersja konsultacji, gdzie dodatkowo sporządzony zostaje raport pisemny. Znajdzie się w nim:

  • archiwizacja fotograficzna nieruchomości
  • analiza poszczególnych pomieszczeń
  • rekomendacje zmian, ogólne dla całej nieruchomości oraz dla każdego pomieszczenia osobno ( kolorystyki, oświetlenia, akcesoriów dekoracyjnych, określenie funkcji)

Cena usługi to cena konsultacji + 250 zł. Konsultacje mogą być samodzielną usługą, po której klient sam wprowadza rekomendowane zmiany bądź też wstępem do dalszej współpracy.