Home Staging

Kompleksowa usługa, w której klient przekazuje koordynację nad całością prac przygotowawczych.
Na tym etapie:

  • zostaje przedstawiony projekt zmian wraz z propozycją budżetu uwzględniającego ewentualne prace remontowe, listę zakupów
  • organizację i koordynację prac podwykonawców
  • (jeżeli projekt zakłada prace remontowe)
  • zakup mebli, elementów dekoracyjnych itp.
  • stylizacja nieruchomości
  • wykonanie sesji fotograficznej

Cena jest ustalana indywidualnie w zależności od stanu nieruchomości i zakresu prac.